Κυκλαδικά ειδώλια -Μία ξενάγηση.Ξενάγηση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με εξηγώντας τις παραστάσεις των ειδωλίων του Κυκλαδικού πολιτισμού

Museum Of Cycladic Art, Athens 2012
Επιστημονική Επιμέλεια: Καθηγητής Νικόλαος Σταμπολίδης
Σκηνοθεσία: Αναστάσης Αγάθος
Παραγωγή: Τατιάνα Καραπαναγιώτη
Μια Παραγωγή για την ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ