Περικεφαλαία «ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ» τύπου «ΙΩΝΙΚΟΥ» & «ΑΤΤΙΚΟΥ»

Οι νέοι τύποι κράνους από τα τέλη του 7ου αιώνα είναι το λεγόμενο «ιωνικό»(τύπου), το «αττικό» (τύπου),  και το βασικό  αυτών ,το «χαλκιδικό» (τύπου),  κράνος. Το «ιωνικού » τύπου εμφανίστηκε λίγο πριν το 600 π.Χ. στη Ρόδο, με κινητές παραγναθίδες, που κατασκευάζονταν χωριστά και συνδέονταν ενίοτε στο κύριο τμήμα με γίγγλυμο. Το «αττικό» συναντάται σε αγγεία μελανόμορφα του α΄ μισού του 6ου αιώνα και είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτό κράνος, ενώ το «χαλκιδικό» εμφανίζεται και σε  αρκετά μελανόμορφα αγγεία από τις αποικίες της Χαλκίδας σε Ιταλία και Σικελία. Το «χαλκιδικού» τύπου κράνος μοιάζει πολύ περισσότερο με το κορινθιακό, αλλά αφήνει ανεμπόδιστα τα αυτιά του φέροντος, όπως έγινε στα τελευταία κορινθιακά κράνη που αφήνουν ανεμπόδιστα τα αυτιά.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ