Μινωικά λίθινα αγγεία και σκεύη στη Μινωική Κρήτη με κατεργασία πράσινου πορφυρίτη από την Λακωνία


Μινωικά λίθινα αγγεία και σκεύη στη Μινωική Κρήτη με κατεργασία πράσινου πορφυρίτη από την Λακωνία ( κροκεάτης λίθος ) (Αρχαιολογικό μουσείο Χανίων – συλλογή Μητσοτάκη )
Μινωικά λίθινα αγγεία και σκεύη στη Μινωική Κρήτη με κατεργασία πράσινου πορφυρίτη από την Λακωνία ( κροκεάτης λίθος )

 Η αρχική χρήση των λίθινων αγγείων ήταν ταφική , στις αρχές της 2ης χιλιετίας κατασκευάζονται αγγεία για οικιακή χρήση . Στα υστερομινωικά χρόνια τα αγγεία αποκτούν και τελετουργική χρήση.

    ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ     

Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΚΡΟΚΕΑΤΗΣ ΛΙΘΟΣ       (lapis lacedaemonius)