ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ …
ΘΑ  ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ …

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τους Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ …;……ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ …… Οι προϊστορικοί χρόνοι στον ελλαδικό χώρο: η Εποχή του Χαλκού, 1 ώρα  ΜΙΑ ΩΡΙΤΣΑ… «ΚΑΤΗΧΗΣΗ » ΓΙΑ ΤΟΝ …ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ…. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΕΛΛΑΔΙΚΟ  ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΧΩΡΟ…!!  ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΔΗΛΑΔΗ ….. ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΘΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ….. 1952 ΟΤΙ ΜΙΛΑΓΑΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ….!!! ΟΣΟΙ ΕΓΡΑΦΑΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΟΜΥΚΗΝΑΪΚΗ .. ΝΑΙΙΙΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ ….ΑΚΟΥΤΕΕΕΕ……ΑΡΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ….ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ...ΚΑΛΑ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ;...;;

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ     Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 4 ώρες. !!!!!!

Τι λένε τα
Εγκυκλοπαιδικά Λεξικά

ελλαδικός
-ή, -ό (AM ἑλλαδικός, -ή, -όν)· αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην Ελλάδα ή προέρχεται απ' αυτή· || (νεοελλ.) αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην ελληνική επικράτεια (σ' αντίθεση προς το «ελληνικός», που αναφέρεται στο ελληνικό έθνος)· || (μσν.) 1. (το αρσ. πληθ. ως ουσ.) οι ελλαδικοί· οι κάτοικοι τής κυρίως Ελλάδας· 2. (το θηλ. ως ουσ.) η ελλαδική· έμπλαστρο· || (αρχ.) 1. ο ελληνικός· 2. (ως ουσ.) ο κάτοικος τής Ελλάδας.

ελληνικός
-ή, -ό (AM ἑλληνικός, -ή, -όν)· 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην Ελλάδα και στους Έλληνες ή προέρχεται από την Ελλάδα και τους Έλληνες· 2. (το θηλ. εν. ως ουσ.) η Ελληνική· η ελληνική γλώσσα· || (νεοελλ.) 1. (φρ.) «Ελληνικό Σχολείο»· τριτάξιο σχολείο στο οποίο άρχιζε συστηματική διδασκαλία τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας· 2. (το ουδ. πληθ. ως ουσ.) τα Ελληνικά· η ελληνική γλώσσα· || (αρχ.-μσν.) 1. ο ειδωλολατρικός, ο παγανιστικός, σε αντίθεση προς τον χριστιανικό· 2. (για λέξεις και τύπους) ο καθαρά ελληνικός («οὐχ ἑλληνική λέξις»)· || (αρχ.) 1. αυτός που ταιριάζει στον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική παράδοση· 2. (για τη γλώσσα, λέξεις, τύπους κ.λπ.) ο ελληνιστικός, χαρακτηριστικός τής ελληνιστικής εποχής, σε αντίθεση προς τον αττικό· 3. (το ουδ. εν. ως ουσ.) τὸ Ἑλληνικόν· α) το σύνολο τών Ελλήνων· β) ελληνικό στράτευμα· γ) ο ελληνικός πολιτισμός· 4. (το ουδ. πληθ. ως ουσ.) τὰ Ἑλληνικά· α) περιγραφή τών ιστορικών γεγονότων μιάς περιόδου στην Ελλάδα· β) η ελληνική γραμματεία. (Πάπυρος, Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας).


ΤΏΡΑ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ ….

Επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΩΧ….. Επαναπροσέγγιση

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Ιστορίης Επίσκεψις – Μία επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της» διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει, μέσω εποπτικών μαθημάτων πυκνής στόχευσης, να φέρει τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επαφή με τους τρέχοντες προβληματισμούς και τις νέες κατευθύνσεις της Ιστορίας (έννοια των θεσμών, του έθνους, της κοινότητας, της ταυτότητας / ιστορία των ηλικιακών φάσεων, του φύλου, της οικογένειας, του περιβάλλοντος, των νοοτροπιών κ.λπ.), να καταδείξει την ιστορικότητα των εννοιών με βάση τις οποίες συζητούνται οι διαφορετικές ιστορικές περίοδοι και θεματολογίες, να συνεξετάσει την ελληνική ιστορία με την ιστορία όμορων ή μη λαών, να παρουσιάσει τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί στο έργο τους, να αναδείξει τις διαδρομές και τις κατασκευές της μνήμης και να εκθέσει τις πρακτικές της προφορικής ιστορίας.
Τα μαθήματα καλύπτουν ευρείες θεματικές ενότητες όπως: Ο αρχαίος κόσμος: Ανατολή – Ελλάδα – Ρώμη / Ο Βυζαντινός κόσμος και οι γείτονές του / Ο δυτικός κόσμος στους Μέσους και Νεότερους χρόνους / Η Οθωμανική ιστορία: από το οθωμανικό εμιράτο στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού μιας αυτοκρατορίας (14ος αι. – αρχές 20ού αι.) / Ο Νέος Ελληνισμός υπό τους Λατίνους και τους Οθωμανούς (13ος-19ος αι.): θεσμοί, ιδεολογίες, ταυτότητες, πολλαπλές πραγματικότητες / Η ελληνική ιστορία στον μακρό 19ο αιώνα: εθνικές στοχεύσεις, κοινωνικές ανατροπές και πολιτικοί θεσμοί / Διασπορά, μετανάστευση, προσφυγιά: οι Οδύσσειες του Ελληνισμού (15ος-20ός αι.) / Ο ελληνικός 20ός αιώνας: ελπίδες και συγκρούσεις στην εποχή των άκρων / Τομές και ωσμώσεις στην Παγκόσμια Ιστορία.
Παράλληλα με την κεντρική ιστορική προβληματική, στα μαθήματα θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν οι αισθητικές αναζητήσεις και τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών της τέχνης της κάθε εποχής.
Υπεύθυνη Προγράμματος: Αν. Καθ. Μ. Ευθυμίου.
Πότε και πού
Χρόνος: 1 Νοεμβρίου – 7 Δεκεμβρίου 2013 (Παρασκευή, 15.00-21.00, και Σάββατο, 9.00-15.00). Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 72 ώρες.
Χώρος: Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, 3ης Σεπτεμβρίου 14.
Το Πρόγραμμα προσφέρεται αφιλοκερδώς από τα μέλη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16 έως και 24 Σεπτεμβρίου 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΠαρ. 1/11   Θεωρία της Ιστορίας, 3 ώρες /
Μεθοδολογία της Ιστορίας,3 ώρες.

Σάβ. 2/11    Παγκόσμια Ιστορία: οι μεγάλες τομές, 1 ώρα /
Οι προϊστορικοί χρόνοι στον ελλαδικό χώρο: η Εποχή του Λίθου, 1 ώρα /
Οιπροϊστορικοί χρόνοι στον ελλαδικό χώρο: η Εποχή του Χαλκού, 1 ώρα /
Αρχαίος ελληνικός κόσμος: Αρχαϊκή και Κλασικήπερίοδος,3 ώρες.

Παρ. 8/11   Αρχαίος ελληνικός κόσμος: Ελληνιστική περίοδος, 2 ώρες /
Αρχαία Ελληνική Τέχνη, 2 ώρες /
Ιστορία και Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής,2 ώρες.

Σάβ. 9/11    Ρωμαϊκή Ιστορία, 2 ώρες /
                     Ελληνιστική Τέχνη, 1 ώρα /
                    Ρωμαϊκή Τέχνη, 1 ώρα /
                   Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, 2 ώρες.

Παρ. 15/11 Βυζαντινή Ιστορία, 4 ώρες /
ΤοΒυζάντιο και οι γείτονές του, 2 ώρες.

Σάβ. 16/11 Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία, 4 ώρες /
Η Τέχνη του Ύστερου Μεσαίωνα και της Αναγέννησης,2 ώρες.

Παρ. 22/11 Ιστορία του αραβοϊσλαμικού κόσμου,2 ώρες /
Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 4 ώρες.

Σάβ. 23/11 Νεότερη ΕυρωπαϊκήΙστορία, 16ος αι.1789, 3 ώρες /
ΟΝέος Ελληνισμός στην περίοδο της Λατινοκρατίας, 3 ώρες.

Παρ. 29/11 Ο Νέος Ελληνισμός στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, 4 ώρες /
Ιστορία της Επανάστασης του 1821,2 ώρες.

Σάβ. 30/11 Η Ευρώπη και ο Κόσμος, 1789‐1945, 4 ώρες /
Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους και ο ελληνικός 19ος αιώνας, 2 ώρες.

Παρ. 6/12   Η Ελλάδα στο α΄ μισό του 20ού αιώνα,4 ώρες /
Οι ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της ΝΑ Ευρώπης, 1830
1922, 1ώρα /
Η ελληνική διασπορά, 15ος‐20ός αι., 1 ώρα.

Σάβ. 7/12    Η νεότερη δυτική τέχνη, 2 ώρες /
Η νεότερη ελληνική τέχνη,1 ώρα /
Η Ελλάδα και ο Κόσμος στη μεταπολεμική περίοδο, 3ώρες.