ΚΡΗΤΗ - ΘΗΡΑ ΕΤΟΣ 1627 π.Χ.


Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1627 π.Χ. - ΚΡΗΤΗ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΕΞΕΡΑΓΕΙ ..ΕΝΑ ΔΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΆΣΤΑΣΗ