ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ος- 13 ος ΑΙΩΝΑΣ π.Χ.


  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
  • Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ
  • Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ  ΚΑΙ  ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ
  • ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
  • ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ


Μια περιήγηση , στον κόσμο των επιγραφικών κειμένων των προγόνων μας Μυκηναίων που  μέσα από την Γραμμική Β γραφή, μας ομολογούν την πραγματικότητα εκείνων των εποχών πριν 3500 χρόνια , εδώ, στον χώρο που διαμένουμε εμείς σήμερα. Τα αρωματικά έλαια η σημασία και ο υψηλός πολιτισμός που ανέπτυσσαν τότε   ,εκεί λοιπόν  συναντάμε λέξεις όπως ΑΠΟΔΟΣΗ  , ΤΟΣΟΝ =ΣΥΝΟΛΙΚΑ ,ΔΕΞΑΤΟ ,ΟΦΕΙΛΩΝ ,ΤΙΘΑΣΟΣ= ΗΜΕΡΟΣ( ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΛΙΑ ),  ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΝ , ΦΟΙΝΙΚΙΟ ...είναι από τις λέξεις που συναντάμε στις πινακίδες της Γραμμικής Β γραφής .

Η έρευνα στα κείμενα της αρχαίας Ανατολικής Μεσογείου σχετικά με τους τρόπους και τις περιστάσεις χρήσης των αρωματικών ελαίων στις κοινωνίες των περιοχών αυτών αποκάλυψε μια ιδιαίτερα σύνθετη ιδεολογία αναφορικά με τις ιδιότητες που τα υλικά αυτά είχαν και μετέδιδαν στους χρήστες τους. Τα συστατικά στοιχεία της ιδεολογίας αυτής ήταν κυρίως η αντίληψη ότι τα αρωματικά έλαια επέφεραν την καθαρότητα, τον εξαγνισμό δηλαδή από κάθε μορφή μιάσματος και ως αποτέλεσμα αυτού μετέδιδαν μια θετική ιδιότητα, που άλλοτε ερμηνεύεται ως ζωή και υγεία και άλλοτε ως δύναμη, εξουσία ή τιμή. Παράλληλα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αρωματικών ελαίων πιστευόταν ότι εξευμένιζαν και προσέλκυαν τους θεούς και συνεπώς οι ουσίες αυτές θεωρούνταν κατάλληλες για χρήση στο θρησκευτικό τελετουργικό. Τέλος, η επάλειψη με αυτά θεωρούταν ότι απέδιδε έναν νέο χαρακτήρα στο άτομο ή το αντικείμενο που την υφίστατο και για το λόγο αυτό τα αρωματικά έλαια χρησιμοποιούνταν ευρύτατα σε περιστάσεις μετάβασης, κατά τις οποίες επέφεραν, νομιμοποιούσαν και συμβόλιζαν τη συντελούμενη αλλαγή στην προσωπική ή κοινωνική κατάσταση του ατόμου.