ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΝΙΣΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 17ος ΑΙ. π.Χ.


 Στην ακτή των Αγίων Θεοδώρων κοντά στο μινωικό μέγαρο του Νίρου Χάνι (Κοκκίνη Χάνι), υπάρχουν λαξεύματα και βάσεις μινωικών κτισμάτων τόσο στην ξηρά όσο και μέσα στην θάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν σημαντικός χώρος ο οποίος λειτούργησε κυρίως τη Υ.Μ.Ι. (1550-1500 π.Χ.)- (Σπύρου Ν. Μαρινάτου Π.Α.Ε. 1925-1926 σελ 141-147).Μελετήθηκαν τα ευρήματα και έγινε έρευνα των γραπτών πηγών. Αρχικά η περιοχή ολόκληρη αποτέλεσε ένα μεγάλο λατομείο. Εκεί είναι λοιπόν ένα  Κρητομινωικό ναυπηγείο,εκεί  στην Αμνισό της Κρήτης 17ος αι. π.Χ.
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ