Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη ή Συλλογή ανεκδότων μνημείων της Ελληνικής Ιστορίας / Επιστασία Κ. Ν. Σάθα.


Α

Μιχαήλ Ατταλειάτης-Νικήτας Χωνιάτης-Θεόδωρος Μετοχίτης-Θεόδωρος Ποτάκιος-Χρυσόβουλοι λόγοι-Ιέρακος Χρονικόν-Κατάλογοι των εν ταις Βιβλιοθήκαις του Αθώνος και του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παν. Τάφου χειρογράφων.
Β


Χρονογράφοι Βασιλείου Κύπρου. Νεόφυτος Έγκλειστος-Επιστολαί Γερμανού Πατριάρχου, Γρηγορίου Πάπα-Μαρτύριον Κυπρίων-Λεόντιος Μαχαιράς-Γεώργιος Βουστρώνιος-Ανέκδοτα νομίσματα

Γ


Γ


Καισάριος Δαπόντες-Σέργιος Μακραίος-Αναστάσιος Γορδίος-Δημήτριος Προκοπίου-Αλέξανδρος Τυρναβίτης-Κατάλογοι επιστολών ανεκδότων-Πατριαρχικά έγγραφα-Κατάλογος Μαρτύρων.

ΔΜιχαήλ Ψελλού εκατονταετηρίς Βυζαντινής Ιστορίας (976-1077)Ε


Μιχαήλ Ψελλού Ιστορικοί Λόγοι, Επιστολαί και άλλα ανέκδοτα Εν Παρισίοις Maisonneuve et Cie, Libraires-Editeurs … 1876