-->

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

10/5/20

Η Φιλοσοφία άρχισε από τους Έλληνες… 48.863 χρόνια προ του Μ. Αλεξάνδρου
Ο  Έλληνας ιστορικός Διογένης Λαέρτιος (από την αρχαία ελληνική πόλη Λαέρτη της Κιλικίας ή της Καρίας ..) αναφέρει ότι λένε ........... Η Φιλοσοφία άρχισε από τους Έλληνες… 48.863 χρόνια προ του Μ. Αλεξάνδρου – δηλ. περίπου 51.100 χρόνια πριν από σήμερα!

Το γεγονός το ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΙ με τον αριθμό εκλείψεων Ήλιου και Σελήνης κατά τρόπον αναμφισβήτητο....

Το όνομα Διογένης Λαέρτιος με το οποίο είναι σήμερα γνωστός ο συγγραφέας του έργου "Βίοι φιλοσόφων " απαντά πολύ σπάνια στα αρχαία έργα. Και τότε ακόμη εμφανίζεται με διάφορες μορφές : αποκαλείται Λαέρτιος Διογένης στα χειρόγραφα του έργου του, από τον Σώπατρο ( Έκλογαί διάφοροι, παρά Φωτίω Βι6λ. 161) και στη Σούδα [s.v. (υπό το λήμμα ) τετραλογία] . Το Διογένης Λαέρτιος εμφανίζεται μόνο στον Στέφανο Βυζάντιο (s.v. Δρυΐδαί) και σε λήμμα της Παλατινής Ανθολογίας (vii . 95) .Διογένης Λαέρτιος
Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων
[ed. H S Long, Oxford 1964]

Βιβλίον Α'
1
Τὸ τῆς φιλοσοφίας ἔργον ἔνιοί φασιν ἀπὸ βαρβάρων ἄρξαι.
γεγενῆσθαι γὰρ παρὰ μὲν Πέρσαις Μάγους, παρὰ δὲ Βαβυλωνίοις
ἢ Ἀσσυρίοις Χαλδαίους, καὶ γυμνοσοφιστὰς παρ' Ἰνδοῖς, παρά
τε Κελτοῖς καὶ Γαλάταις τοὺς καλουμένους Δρυΐδας καὶ Σεμνο-
θέους, καθά φησιν Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Μαγικῷ (Rose 35) καὶ
Σωτίων ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτῳ τῆς Διαδοχῆς. Φοίνικά τε γενέσθαι
Ὦχον, καὶ Θρᾷκα Ζάμολξιν, καὶ Λίβυν Ἄτλαντα.

Αἰγύπτιοι μὲν γὰρ Νείλου γενέσθαι παῖδα Ἥφαιστον, ὃν
ἄρξαι φιλοσοφίας, ἧς τοὺς προεστῶτας ἱερέας εἶναι καὶ προφήτας.

2 ἀπὸ δὲ τούτου εἰς Ἀλέξανδρον τὸν Μακεδόνα ἐτῶν εἶναι μυριάδας
τέσσαρας καὶ ὀκτακισχίλια ὀκτακόσια ἑξήκοντα τρία· ἐν οἷς
ἡλίου μὲν ἐκλείψεις γενέσθαι τριακοσίας ἑβδομήκοντα τρεῖς,
σελήνης δὲ ὀκτακοσίας τριάκοντα δύο.

Απόδοσις:
......[Το έργο της φιλοσοφίας κάποιοι λένε ότι άρχισε από τους βάρβαρους.

Οι Πέρσες λένε ότι έγινε από τους Μάγους, οι Βαβυλώνιοι ή Ασσύριοι από τους Χαλδαίους, οι Ινδοί από τους γυμνοσοφιστές, οι Κέλτες και οι Γαλάτες από τους καλουμένους Δρυΐδες και Σεμνοθέους (όπως τους λέει ο Αριστοτέλης στα «Μαγικά» (βλ. Rose, 35) και ο Σωτίων στο 23ο βιβλίο της «Διαδοχής»). Οι Φοίνικες από τον Ώχο, οι Θράκες από τον Ζάμολξι, και Λίβυοι από τον Άτλαντα.

Αλλά οι Αιγύπτιοι λένε ότι γεννήθηκε από τον Νείλο, τον υιό του Ηφαίστου, από αυτόν άρχισε η φιλοσοφία, ο οποίος είναι ένας των προεστώτων ιερέων και προφητών.

 Απ’ αυτόν, έως τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνα πέρασαν 48.863 χρόνια· στα οποία έγιναν 373 εκλείψεις ηλίου, και 832 εκλείψεις σελήνης».......]

ΠΗΓΗ : https://amfipolinews.blogspot.com/ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ arxeion-politismou.gr Του Γιώργου Λεκάκη


 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ........

.....   Ἀπὸ δὲ τῶν Μάγων, ὧν ἄρξαι Ζωροάστρην τὸν Πέρσην,
Ἑρμόδωρος μὲν ὁ Πλατωνικὸς ἐν τῷ Περὶ μαθημάτων (Zeller
p. 18) φησὶν εἰς τὴν Τροίας ἅλωσιν ἔτη γεγονέναι πεντακισχίλια·
Ξάνθος δὲ ὁ Λυδὸς (FGrH 765 F 32) εἰς τὴν Ξέρξου διάβασιν
ἀπὸ τοῦ Ζωροάστρου ἑξακισχίλιά φησι, καὶ μετ' αὐτὸν γεγονέναι
πολλούς τινας Μάγους κατὰ διαδοχήν, Ὀστάνας καὶ Ἀστραμ-
ψύχους καὶ Γωβρύας καὶ Παζάτας, μέχρι τῆς τῶν Περσῶν ὑπ'
Ἀλεξάνδρου καταλύσεως.
3
Λανθάνουσι δ' αὑτοὺς τὰ τῶν Ἑλλήνων κατορθώματα, ἀφ'
ὧν μὴ ὅτι γε φιλοσοφία, ἀλλὰ καὶ γένος ἀνθρώπων ἦρξε, βαρ-
βάροις προσάπτοντες. ἰδοὺ γοῦν παρὰ μὲν Ἀθηναίοις γέγονε
Μουσαῖος, παρὰ δὲ Θηβαίοις Λίνος. καὶ τὸν μὲν Εὐμόλπου
παῖδά φασι, ποιῆσαι δὲ Θεογονίαν καὶ Σφαῖραν πρῶτον· φάναι
τε ἐξ ἑνὸς τὰ πάντα γίνεσθαι καὶ εἰς ταὐτὸν ἀναλύεσθαι. τοῦτον
τελευτῆσαι Φαληροῖ, καὶ αὐτῷ ἐπιγεγράφθαι τόδε τὸ ἐλεγεῖον
(A. Pal. vii. 615)·

ΚΕΙΜΕΝΟ -ΑΠΟΔΟΣΗΠερισσότερα εδώ 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ του ΛΑΕΡΤΙΟΥ ....10/8/12
Διογένης Λαέρτιος
Βίοι και γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων
[ed. H S Long, Oxford 1964]

Βιβλίο Α
Θαλής, Σόλων, Χίλων, Πιττακός, Βίας, Κλεόβουλος, Περίανδρος, Ανάχαρσις, Μύσων, Επιμενίδης, Φερεκύδης

Βιβλίο Β
Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Αναξαγόρας, Αρχέλαος, Σωκράτης, Ξενοφών, Αισχίνης, Αρίστιππος, Φαίδων, Ευκλείδης, Στίλπων, Κρίτων, Σίμων, Γλαύκων, Σιμμίας, Κέβης, Μενέδημος

Βιβλίο Γ
Πλάτων

Βιβλίο Δ
Σπεύσιππος, Ξενοκράτης, Πολέμων, Κράτης, Κράντωρ, Αρκεσίλαος, Βίων, Λακύδης, Καρνεάδης, Κλειτόμαχος

Βιβλίο Ε
Αριστοτέλης, Θεόφραστος, Στράτων, Λύκων, Δημήτριος, Ηρακλείδης

Βιβλίο Στ
Αντισθένης, Διογένης, Μόνιμος, Ονησίκριτος, Κράτης, Μητροκλής, Ιππαρχία, Μένιππος, Μενέδημος

Βιβλίο Ζ
Ζήνων, Αρίστων, Ήριλλος, Διονύσιος, Κλεάνθης, Σφαίρος, Χρύσιππος

Βιβλίο Η
Πυθαγόρας, Εμπεδοκλής, Επίχαρμος, Αρχύτας, Αλκμαίων, Ίππασος, Φιλόλαος, Εύδοξος

Βιβλίο Θ
Ηράκλειτος, Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Μέλισσος, Ζήνων Ελεάτης, Λεύκιππος, Δημόκριτος, Πρωταγόρας, Διογένης Απολλωνιάτης, Ανάξαρχος, Πύρρων, Τίμων

Βιβλίο Ι
Επίκουρος


©ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
> Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...