Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ -ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΡΩΣΙΚΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ