Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ ΔΟΥΚΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ - ΒΑΤΑΤΖΗΣ.