ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ 100 – 160 (168) μ.Χ.


 ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ
100 – 160(168) μ.Χ.
 
Για τη ζωή του Αστρονόμου, Μαθηματικού και Γεωγράφου Πτολεμαίου  είναι λίγα πράγματα γνωστά. Ως έτος θανάτου του αναφέρεται και το 168 μ.Χ. Σίγουρο είναι ότι επίκεντρο των δραστηριοτήτων του ήταν η Αλεξάνδρεια. Με το σύγγραμμά του που κυκλοφόρησε το 800 μ.Χ. από τους 'Άραβες με τίτλο «Αλμαγκέστ» ,παράφραση της λέξης του τίτλου του βιβλίου του  η «Μεγίστη », παρουσιάζει ο Πτολεμαίος την πρώτη συστηματική μαθηματική μελέτη της Αστρονομίας. Σ' αυτό το βιβλίο που αποτελείται από 13 τόμους, συνόψισε δικούς τους υπολογισμούς και τις παρατηρήσεις προγενέστερών του, όπως του Ίππαρχου, και έθεσε σε ισχύ για τα επόμενα περίπου 1.500 χρόνια το γεωκεντρικό σύστημα. 


 ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ 
Φιλοσόφου εν τοις μάλιστα πεπαιδευμένου περί της γεωγραφίας βιβλία οκτώ μετά πάσης ακριβείας εκτυπωθέντα Έκδοση Βασιλείας- BASILEAE, έτος 1533 (M D XXXIII) 

 Σημαντική είναι η συμβολή του αλεξανδρινού Έλληνα φιλοσόφου, αστρονόμου, μαθηματικού, γεωγράφου, Κλαύδιου Πτολεμαίου που έζησε τα χρόνια 100 έως 178ή 160/168 μ.Χ.-Σύμφωνα με τον Κλαύδιο η Μακεδονία στα χρόνια καταλάμβανε μια τεράστια γεωγραφική έκταση. Παρουσιάζουμε και ορισμένες σελίδες του βιβλίου αυτού στις οποίες καταγράφονται πόλεις που υπήρχαν στην εποχή του στην Κεντρική Μακεδονία. 


Το βιβλίο του Κλαύδιου Πτολεμαίου φωτογραφήθηκε από τον Γιῶργο Ἐχέδωρο Μικρές Εκδόσεις