Ο «ΧΑΡΤΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟ » Ο ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Το αντικείμενο ανακαλύφθηκε στις 21 Αυγούστου 2003 στο Σολέτο (επαρχία του Λέτσε , Ιταλία ), κατά τη διάρκεια στις εν εξελίξει ανασκαφές για λογαριασμό της CERCAM (Πανεπιστήμιο Πολ Βαλερί) από τον Th. Van Compernolle. Είναι ένα όστρακο - ostrakon, δηλαδή , ένα θραύσμα αγγείου, στην προκειμένη περίπτωση, τεμάχιο από μελανόμορφο αγγείο, στο οποίο είναι χαραγμένα τα παράλια της χερσονήσου της Απουλίας. καθώς και δεκατρία τοπωνύμια των οποίων οι θέσεις υποδεικνύονται από σημεία.Ο Χάρτης του Σολέτο - La Mappa di Soleto» Ο « χάρτης σε όστρακο» επί το ελληνικότερο είναι, μέχρι σήμερα, ο αρχαιότερος γεωγραφικός χάρτης της κλασσικής αρχαιότητας που έχει ανακαλυφθεί. Απαιτεί επομένως μια αναθεώρηση όχι μόνο για τις απαρχές της αρχαίας χαρτογραφίας, αλλά και της περιφερειακής ιστορίας,