ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΣΠΙΔΕΣΗ χρήση γύρω από το μέγεθος των μικρών, μεσαίων και μεγάλων ασπίδων φαίνεται να πιστοποιείται στην περιοχή του Αιγαίου μόνον από ΥΕ ΙΙΙΒ (περίπου 1300 π.Χ.). Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες δείχνουν πως αυτό το αμυντικό στοιχείο είχε χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τις τελευταίες περιόδους της Υστεροελλαδικής. Όντας κατά κύριο λόγο από αυτές τις ασπίδες με επικάλυψη ή άλλων αναλώσιμων υλικών δεν υπάρχουν πλήρη δείγματα και μέχρι τώρα έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή του Αιγαίου εκτός από τα χάλκινα μετάλλια ή οι ενισχύσεις. Μάλιστα, επειδή έχουν διατηρηθεί χάλκινες ασπίδες και έχουν βρεθεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη η χρήση των παρόμοιων ασπίδων θεωρείται απόλυτα λογικό, επίσης, να υπάρχουν στον Μυκηναϊκό κόσμο.

full-width