Ελληνικό νόμισμα, καταγράφει ένα σπάνιο φαινόμενο στην αρχαιότητα