ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ - ΣΥΜΒΟΛΑ ΦΡΑΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΕΔΟΝΤΙΔΩΝ
(ΜΕΔΩΝ, ΣΟΛΩΝ, ΔΡΟΠΙΔΗΣ, ΚΡΙΤΙΑΣ)

Πρόκειται για οικογένειες κλάδου που προέρχεται από τους Νηλείδες της Πύλου  οι οποίες σύµφωνα µε την άποψη όλων των αρχαίων ιστορικών,  ερευνητών  και   περιηγητών  εµφανίζονται  περί  τα   τέλη  του  12ου προχριστιανικού  αιώνα   µετά   την   κατάρρευση  της   Πύλου  στην   Αττική  και σχηµατίζουν     πανίσχυρες     φρατρίες,     παρεµβαίνοντας     και     καθορίζοντας αποφασιστικά την ιστορική και πολιτική εξέλιξη της περιοχής επί αιώνες.


ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ