3Δ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ