Τα πλοία των Μινωιτών

Μια αναλυτική ματιά για τα πλοία των θαλασσοκρατόρων  Κρητών από τον Αρχαιογνώμονα.
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ