Η Κορινθιακή περικεφαλαία .


Η Κορινθίη κόρυς ,η επανάσταση στην κατασκευή περικεφαλαίας και αυτή είναι η διαφορά ,από την μέχρι τώρα κατασκευή οποιουδήποτε τέτοιου είδους κράνος και είναι αυτή που καθόρισε την χρήση τέτοιου είδους πολεμικού εξαρτήματος στην ιστορία ,όλα τα άλλα είδη περικεφαλαίας είναι τα «παιδιά» αυτής της εφεύρεσης σε όλους τους λαούς ακόμη και σήμερα, ένα κράνος ενιαίας κατασκευής  για αυτοκίνηση είναι πολύ καλύτερο από το συγκολλημένο, από δύο μέρη, κράνος .

Από τεχνολογικής άποψης το κράνος αποτελεί ένα ιδιαίτερα προηγμένο προϊόν. Η σφυρηλάτηση ενός πλήρους καλύμματος κεφαλής, από ένα μοναδικό χάλκινο έλασμα ήταν ένα επίτευγμα που απαιτούσε από τον μεταλλουργό εξαιρετική δεξιότητα, κάτι που οι Έλληνες το έχουν τότε ,εάν κρίνουμε τις κατασκευές σε όλο το φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων . Η εμφάνιση διαφόρων τύπων κράνους στην αρχαιότητα έχει να κάνει και με τις τοπικές ιδιομορφίες ,αλλά και τον τρόπο μάχης, ένα φαινόμενο που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στους μετά μυκηναϊκούς χρόνους στον ελληνικό κόσμο. Είναι η  επανάσταση στην περικεφαλαία το πρώτο κράνος σε ενιαία  μορφή χωρίς ραφές από ένα κομμάτι μέταλλου  το κορινθιακό κράνος  και πανίσχυρο η περίφημος … κόρυς Κορινθίη.