Για πρώτη φορά βλέπουμε πλήρως τις Σφίγγες στην Αμφίπολη

Αποκαλύφθηκαν πλήρως οι μαρμάρινες Σφίγγες που βρέθηκαν στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, καθώς αφαιρέθηκαν οι έντεκα λίθοι από τον τοίχο σφράγισης.


Επίσης βρέθηκαν και τα φτερά τους ανάμεσα στις Σφίγγες και την επόμενη μεσοτοιχία .
Ο Τύμβος  υπάρχει  μεγαλύτερη πιθανότητα να μην είναι συλημένος ...!
Χωρίς διαβρώσεις  το κυανό και κόκκινο χρώμα της ανωδομής 


Πλήρης αποκάλυψη των Σφιγγών στον τύμβο της Αμφίπολης

Επίσης, βρέθηκε τμήμα από τη ράχη του Λέοντος, καθώς και μικρού τμήματος της ανωδομής του μνημείου.Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που μεταφέρθηκε (πιθανά περί το 100 μ. Χ ) από κάποιους στην αρχαιότητα ο Λέων στην σημερινή του τοποθεσία και ο χρόνος πού βρίσκεται τώρα η ανασκαφή είναι ο ίδιος .Δεν πήραν δηλαδή απλά τον Λέοντα από την κορυφή του τύμβου  και τον μετέφεραν αλλά ήξεραν και τις Σφίγγες και τον περιβάλλοντα χώρο που είναι οι δύο Σφίγγες και ανασκάπτεται αυτή την στιγμή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «με την αφαίρεση, μέχρι στιγμής, των έντεκα λίθων από τον τοίχο σφράγισης, αποκαλύφθηκαν εξ ολοκλήρου οι Σφίγγες από μάρμαρο Θάσου. Το ύψος των αγαλμάτων είναι 1,45 μ. Το συνολικό ύψος με τις κεφαλές υπολογίζεται ότι θα έφτανε τα δύο μέτρα περίπου».

Η δυτικά νεο- αποκαλυφθείσα και αριστερά τοποθετημένη Σφίγγα  προ της εισόδου στην Αμφίπολη  στον Τύμβο Καστά 


Παράλληλα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «στους κορμούς τους, που είναι δουλεμένοι με ψιλό ντισιλίδικο, αποτυπώνεται η πλαστικότητα και η λεπτοδουλειά των γλυπτών της τελευταίας εικοσιπενταετίας του 4ου π.Χ. αιώνα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών βρέθηκαν


τμήματα των πτερών των Σφιγγών -που ήταν ένθετα στους κορμούς- και τα οποία επιτρέπουν την πλήρη αποκατάστασή τους. Βρέθηκε, επίσης, τμήμα από τη ράχη του αγάλματος του Λέοντος της Αμφίπολης».

Το άγαλμα του Λέοντος της Αμφίπολης

Ακροτελεύτιο μέλος Σφίγγας στην Αμφίπολη 

Σημειώνεται ότι τόσο οι Σφίγγες, όσο και ο Λέων φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο.

«Με την αφαίρεση των χωμάτων, εμφανίστηκε, επίσης, μικρό τμήμα της ανωδομής του μνημείου, που φέρει ίχνη κόκκινου και μπλε χρώματος, σε δυο αποχρώσεις αντίστοιχα.


Η ανατολική Σφίγγα του Τύμβου


Οι εργασίες συνεχίζονται στη στάθμη του εσωρραχίου της θόλου, με τη στερέωση και στήριξη των λίθων της καθώς και την αφαίρεση των χωμάτων» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.


Επισημαίνεται ότι στην περιοχή βρίσκεται από το πρωί, η γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και επιβλέπει την πορεία των ερευνών.