Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις -10 βιβλίαΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
  Το έργο του παραδοσιακά χωρίζεται σε 10 βιβλία:    

·         Βιβλίο 1: Αττικά
·         Βιβλίο 2: Κορινθιακά
·         Βιβλίο 3: Λακωνικά
·         Βιβλίο 4: Μεσσηνιακά
·         Βιβλίο 5: Hλιακών Α
·         Βιβλίο 6: Ηλιακών Β
·         Βιβλίο 7: Αχαϊκά
·         Βιβλίο 8: Αρκαδικά
·         Βιβλίο 9: Βοιωτικά
·         Βιβλίο 10: Φωκικά, Λοκρών Οζόλων


   ΤΑ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ    

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ