ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ


Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΒΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ. 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΑΣ  2010 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ