«Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»Oi  εργασίες του FORUM, θα μεταδοθούν μέσω live-streaming σε 50.000 Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο...!

Το Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, συνεπικουρούμενο από την Διεθνή Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών, USA,Florida, από το Πανεπιστήμιο LOGOS Int, USA, Ελληνικά και ξένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και από προσωπικοτήτες εγνωσμένου και διεθνούς κύρους, διοργανώνει το :   9ο ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM HUMANITAS με κεντρικό θέμα : «Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

Θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών,

Σάββατο και Κυριακή στις 18 και 19 Νοεμβρίου του 2017, από ώρας 9ης πρωινής έως και 20ης βραδυνής.
Σκοπός του 9ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ FORUM HUMANITAS είναι, μέσω της Επιστημονικής τεκμηρίωσης, ενημέρωση των Ελλήνων και όλων των ενδιαφερομένων Φορέων στην σπουδαιότητα της Ελληνικής Γλώσσας.
Ήδη, σε ολόκληρο τον κόσμο, διοργανώνονται Διεθνή Συνέδρια και ημερίδες προς στήριξη και προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και προωθούνται ψηφίσματα αναγνώρισης της, σε διεθνείς Οργανισμούς, ως ονοματοδότου Γλώσσας όλων των άλλων γλωσσών.

Η αναγκαιότητα της τεχνολογικά εξελιγμένης σημερινής εποχής, απαιτεί κοινή γλώσσα, που τα νοήματα και ο λεκτικός πλούτος της να είναι απεριόριστα. Σε κάθε περίπτωση, η «Κοινή Ελληνική Γλώσσα» προορίζεται για “ομιλούσα” στη χρήση των εξελιγμένων Η/Υπολογιστών.

Τα αποτελέσματα του Συνεδρίου θα υποβληθούν με «ΑΙΤΗΜΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ» στον ΟΗΕ και την UNESCO, και στην Ευρωπαίκή Ένωση, για προώθηση και αναγνώριση της Ελληνικής Γλώσσας ως «δεύτερης γλώσσας» σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αμερικής, της Ρωσίας και του κόσμου.

Το αίτημα θα περιλαμβάνει στις Επιστημονικές τοποθετήσεις ότι :
«Η Ελληνική γλώσσα, πρέπει σε κάθε κράτος να γίνει γνωστή, ως γλώσσα των Γραμμάτων, των Τεχνών, των Επιστημών, της Τεχνολογίας και του Μέλλοντος».

Oi εργασίες του FORUM, θα μεταδοθούν μέσω live-streaming σε 50.000 Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο.


Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Μουτσόπουλος
Ακαδημαϊκός-Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σημ. 1). Για οποιαδήποτε πληροφορία για το αναλυτικό Πρόγραμμα του Forum, ενημέρωση, εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο τηλ. 6944 566 834, Δρ. Δανιήλ Ευαγγελία, στο email: evangeliadaniil@gmail.com και στην ιστοσελίδα : www.heptapolis.com