Η υλικοτεχνική υποστήριξη του στρατεύματος του Μ.Αλέξανδρου -ΒΙΝΤΕΟ


Ένα τεκμηριογράφημα   για τους στρατούς και τις τακτικές των Αρχαίων Ελλήνων όπου εξηγεί πως γινόταν η σημαντική  υλικοτεχνική υποστήριξη των ελληνικών στρατευμάτων  και  πώς ταξίδεψαν οι στρατοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου και τι ήταν αυτά που τους παρέχονταν για να μπορούν να διαβιούν αλλά και να πολεμούν.