Επιγραφικά στοιχεία θεσμών της Δ.Μακεδονίας την Ρωμαϊκή εποχή


Οι επιγραφικές μαρτυρίες για τους θεσμούς της Δυτικής Μακεδονίας κατά την ρωμαιοκρατία 

Μουκία Ἐπίκτησις Ποτιολανο͂
ἰδίῳ ἀνδρὶ καὶ ἑαυτῇ κατεσκεύασεν μνημεῖον ε[ἰς]
ὃ εἴ τις βαλεῖ ἄλ-[λ]ο σῶμα δώσει εἰς τὴν πόλιν
     𐆖 φʹ.

IGR I 553 


ΠΟΛΕΜΙΚΑ

[ΠΟΛΕΜΙΚΑ][btop]

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

[ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ][stack]

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

[ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ][grids]

ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

[ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ][btop]