Επιγραφικά στοιχεία θεσμών της Δ.Μακεδονίας την Ρωμαϊκή εποχή


Οι επιγραφικές μαρτυρίες για τους θεσμούς της Δυτικής Μακεδονίας κατά την ρωμαιοκρατία 

Μουκία Ἐπίκτησις Ποτιολανο͂
ἰδίῳ ἀνδρὶ καὶ ἑαυτῇ κατεσκεύασεν μνημεῖον ε[ἰς]
ὃ εἴ τις βαλεῖ ἄλ-[λ]ο σῶμα δώσει εἰς τὴν πόλιν
     𐆖 φʹ.

IGR I 553 


ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ