Νίσυρος: Διαμαρτυρία αρχαιολόγων...Η διαδικασία απόσπασης του νεολιθικού κτηρίου και μεταφοράς του σε άλλη θέση σημαίνει την καταστροφή του μνημείουΝίσυρος: Διαμαρτυρία αρχαιολόγων για νεολιθικό κτηριακό συγκρότημα στη νησίδα Γυαλί
Η διαδικασία απόσπασης του νεολιθικού κτηρίου και μεταφοράς του σε άλλη θέση σημαίνει την καταστροφή του μνημείου


Κατά της πρόσφατης γνωμοδότησης του ΚΑΣ, «σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η απόσπαση του νεολιθικού κτηριακού συγκροτήματος στο Γυαλί, νησίδας κοντά στη Νίσυρο», τάχθηκε με ανακοίνωσή του το τοπικό παράρτημα Δωδεκανήσου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ).

«Προγραμματίζεται δηλαδή ο κατακερματισμός και η μεταφορά των σημαντικότερων καταλοίπων του παρελθόντος του νησιού και μάλιστα ως συνέχεια παρόμοιων αποφάσεων με τη σφραγίδα του ΚΑΣ, όπως η καταστροφή του προϊστορικού οικισμού στο Ζάγανι και η επιχειρούμενη απόσπαση των αρχαιοτήτων στο Μετρό της Θεσσαλονίκης», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που γνωστοποίησε ο ΣΕΑ.


Ο ΣΕΑ ενημερώνει, επίσης, για την επιστολή που έστειλε προς τον ΓΓ Πολιτισμού επειδή «δεν κλήθηκε να παραστεί και να εκθέσει τις απόψεις του» στην εν λόγω συνεδρίαση του ΚΑΣ, που έγινε στις 2/2/21, παρά το γεγονός ότι στη συνεδρίαση του Ιουλίου για το ίδιο θέμα -που τελικά αναβλήθηκε- είχε γίνει δεκτό το αίτημα παράστασής του.


«Λόγω του αποκλεισμού και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του ζητήματος, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων αιτείται την αναπομπή του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και τα μέλη να γνωμοδοτήσουν εκ νέου αφού πρώτα διατυπωθούν και καταγραφούν στα Πρακτικά όλες οι απόψεις επί του θέματος», καταλήγει η επιστολή του ΣΕΑ.
Η διαδικασία απόσπασης του νεολιθικού κτηρίου και μεταφοράς του σε άλλη θέση σημαίνει την καταστροφή του μνημείου, λόγω της φύσης του ευρήματος, της κλίσης του εδάφους και του τρόπου θεμελίωσής του», συμπληρώνει η ανακοίνωση του Τοπικού Παραρτήματος του ΣΕΑ.


https://m.naftemporiki.gr/