Η Βοιωτική Ωκαλέα


Η Ωκαλέα (και Ωκαλέη) ήταν αρχαία Βοιωτική πόλη, (Κοντά στην Πέτρα Βοιωτίας  )χτισμένη στα νοτιοδυτικά της λίμνης Κωπαΐδας κοντά στην πόλη Μεδεών. Αναφέρεται από τον Όμηρο ως μία από τις Βοιωτικές πόλεις που συμμετείχαν στην Τρωική εκστρατεία Δεν διασώζονται πολλά  σήμερα ερείπια της πόλης.

Στο φως άλλη μια Αρχαία πόλη  από την  Βοιωτία την Ωκαλεα μετά τον εντοπισμό από πληροφορίες... η Ακρόπολη και η πόλη με την ιστορική κρήνη την Κισσουσα μερικές φυτογραφίες ΣΣ.... στην αρχαία πόλη Αλίαρτο της Βοιωτίας υπήρχε ιερή πηγή που λεγόταν Κισσούσα ... ΠΗΓΕΣ 

Στράβων Γεωγραφικά, βιβλίο ΙΧ
 ἶτά φησι „Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε „Θίσβην.“ περὶ μὲν οὖν Κωπῶν εἴρηται· προσάρκτιος δέ ἐστιν ἐπὶ τῇ Κωπαΐδι λίμνῃ· αἱ δ´ ἄλλαι κύκλῳ εἰσὶν αἵδε, Ἀκραιφίαι Φοινικὶς Ὀγχηστὸς Ἁλίαρτος Ὠκαλέα Ἀλαλκομεναὶ Τιλφούσιον Κορώνεια. καὶ τό γε παλαιὸν οὐκ ἦν τῆς λίμνης κοινὸν ὄνομα, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην πρὸς αὐτῇ κατοικίαν ἐκείνης ἐπώνυμος ἐλέγετο, Κωπαῒς μὲν τῶν Κωπῶν, Ἁλιαρτὶς δὲ Ἁλιάρτου, καὶ οὕτως ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὕστερον δ´ ἡ πᾶσα Κωπαῒς ἐλέχθη
 Ομήρου Ιλιάς/Β Ὠκαλέην Μεδεῶνά τ' ἐϋκτίμενον πτολίεθρον, Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην, οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ' Ἁλίαρτον

ΦΩΤ   Antonis Xrisantzas   Αρχαιολογικά Νέα Βοιωτίας