Μυκηναϊκά ευρήματα στον Εύξεινο Πόντο .


Οι πρώτες επαφές Ελλήνων με την περιοχή στη Βόρεια μικρασιατική χερσόνησο, πιθανολογείται πως έγιναν ήδη κατά την Μυκηναϊκή περίοδο, όπως φαίνεται από το «Achilles in Anatolia : The inscribed "Mycenean" sword at Hattussas and its possible implications: Eric H. Cline, Xavier University». AJA, 1995, τόμ. 99, αρ. 2, σελ. 335.Μυκηναϊκή κεραμική έχει βρεθεί, προς το παρόν μόνο στο νότιο τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, στην περιοχή Masat Huyuk (επί χάρτου σημείον (1)), 20 χλμ. νότια της Σαμψούντας. Εκεί, σε επίπεδο της Χεττιτικής περιόδου, αποκαλύφθηκαν : "...κάπου έξι φιάλες και λαγήνια που φαίνονταν απλές στο μέγεθος, με απλή διακόσμηση και με ιερογλυφικές σφραγίδες, οι οποίες χρονολογούσαν την αποθήκευση περί το 1.300 π.Χ."