ΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΤΟΝ ΤΥΑΝΕΑ - ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΑ