Σαν σήμερα 10 Ιουνίου 323 π. Χ.Σαν σήμερα
10 του μηνός Πάνημου ή Πάναμου ή Παναμάρειου

 10 Ιουνίου 323 π. Χ.  έφυγε 
ο Μέγιστος  Όλων

 Αλέξανδρος ο Μέγας ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 

Ο Περίεργος Θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

 Μ. Αλέξανδρος, κάθε φορά μπορεί να ήταν και η τελευταία.