Αρχαία Ελληνικό ανάγλυφο αποκαλύφθηκε στη Σμύρνη στην Μ Ασία

Ένα μεγάλο αρχαίο ανάγλυφο έχει αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στο δέλτα του ποταμού Έρμος στην περιοχή της Σμύρνης. Το ανάγλυφο έχει παραδοθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σμύρνης.


Το 1,8 μ. μήκους 1,5 μ. πλάτους και 30 εκατοστών πάχους ελληνικό ανάγλυφο απεικονίζει μια γυναίκα που φέρει  σταφύλια και ένα κορίτσι με ένα δισκίο στο χέρι της. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από την υπηρεσία που έκανε έργα στην περιοχή , η ανακούφιση ανακαλύφθηκε στην προσχωσιγενή απόθεση του ποταμού. Μετά γεννήθηκαν οι υποψίες τους για το σχήμα του βράχου και οι  εργάτες που έσκαβαν (έτσι όπου σκάβουν συναντάνε Ελλάδα… ) ανακάλυψαν ότι ήταν ένα  ιστορικής
σημασίας  τεχνούργημα.
Η έρευνα  βρίσκεται σε εξέλιξη για να καθαριστεί το ανάγλυφο και να καθοριστεί η χρονολόγηση  την εποχή του. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η περιοχή όπου το ανάγλυφο ανακαλύφθηκε κοντά στην αρχαία πόλη της Λάρισας, και αυτό το ανάγλυφο  θα μπορούσε να παρασυρθεί εν καιρώ  μακριά ,από το ρεύμα του ποταμού