Νέοι θησαυροί και έργα συντήρησης στον λόφο των Αηδονιών

 Σημαντικές αρχαιότητες κρύβει η γη των Αηδονιών, κοντά στη Νεμέα, ανάμεσα στις οποίες και ο περίφημος θησαυρός των Αηδονιών που διεκδικήσαμε και πήραμε πίσω από τις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του '90.

Το αρχαίο νεκροταφείο των Αηδονιών είναι ένα «από τα πλουσιότερα μυκηναϊκά νεκροταφεία, που ανήκε σε έναν πολύ σημαντικό οικισμό, εφάμιλλο των γνωστών αργολικών κέντρων της εποχής, ο οποίος όμως δεν έχει ακόμη εντοπιστεί»

Οι λαθρανασκαφείς είχαν αφαιρέσει τμήμα κτερισμάτων, κυρίως χρυσών κοσμημάτων και το είχαν πωλήσει παράνομα. Με ανασκαφές είχε έρθει στο φως το άλλο μισό και έτσι υπήρξε επιτυχής η διεκδίκηση.
Η εφορεία αρχαιοτήτων Κορινθίας αποφάσισε πέρσι πως πρέπει να επαναληφθούν οι ανασκαφικές έρευνες στον χώρο του αρχαίου νεκροταφείου των Αηδονιών, που όπως λέει  ο έφορος Κωνσταντίνος Κίσσας, πρόκειται για ένα «από τα πλουσιότερα μυκηναϊκά νεκροταφεία, που ανήκε σε έναν πολύ σημαντικό οικισμό, εφάμιλλο των γνωστών αργολικών κέντρων της εποχής, ο οποίος όμως δεν έχει ακόμη εντοπιστεί».Στόχος ήταν να
προστατευθεί αποτελεσματικά η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, δεδομένου ότι το νεκροταφείο είχε λεηλατηθεί από αρχαιοκάπηλους στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Η πιλοτική έρευνα διαπίστωσε την έκταση του προβλήματος της λαθρανασκαφής και οδήγησε στην αναγνώριση τριών συστάδων θαλαμοειδών τάφων στον λόφο των Αηδονιών.

Φέτος έγινε επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα, υπό τη διεύθυνση του κ. Κίσσα, που είναι και επίκουρος καθηγητής του πανεπιστημίου του Graz, με τη συνέργεια του Nemea Center for Classical Archaeology of the University of California, Berkeley, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας δρ Kim Shelton.Στη μεσαία και ανώτερη συστάδα του νεκροταφείου πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού της βλάστησης και των χωμάτων που είχαν απορριφθεί από προηγούμενες ανασκαφικές και λαθρανασκαφικές δραστηριότητες, με στόχο να αποκατασταθεί ο λόφος στην αρχική του φυσική κατάσταση και να λειτουργήσει μελλοντικά ως οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος. Οπως μας λέει ο κ. Κίσσας, ο Δήμος Νεμέας, με τον οποίο υπάρχει αγαστή συνεργασία, έχει αναλάβει το κόστος μελέτης ανάδειξης και όσες απαλλοτριώσεις ή απευθείας εξαγορές χρειαστεί.
Στη μεσαία συστάδα, που βρίσκεται στο κέντρο του λόφου, μελετήθηκε ο διαταραγμένος από λαθρανασκαφή τάφος 19. Στον δρόμο του αποκαλύφθηκε ορθογώνιο λακκοειδές άνοιγμα με αψιδωτή κάτοψη, που είχε διανοιχθεί στον φυσικό βράχο πριν την κατασκευή του τάφου και φαίνεται ότι είχε ταφική χρήση.


Επίσης, στη μεσαία συστάδα, μελετήθηκε διεξοδικά ο τάφος 100, οι επιχώσεις του οποίου είχαν διαταραχθεί από λαθρανασκαφές και είχαν καταρρεύσει τα τοιχώματα και η οροφή του.
Κατά τον καθαρισμό του θαλάμου, διαπιστώθηκαν κατάλοιπα οκτώ ταφών τοποθετημένα σε δευτερογενή χρήση σε δύο λάκκους, που φαίνεται να χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική ΙΙ περίοδο. Στο κέντρο υπήρχε λάκκος που φαίνεται να περιείχε μια ταφή Υστεροελλαδικής ΙΙΙΑ1 περιόδου, πιθανόν την τελευταία στη χρήση του τάφου. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΤΤΗ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»