Μύθων Αισωπείων Συναγωγή


Φιλοτίμω δαπάνη των Αδελφών Ζωσιμάδων, παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν διδασκομένων Ελλήνων.Εν Παρισίοις Εκ της Τυπογραφείας Ι. Μ. Εβεράτου,ΑΩΙ. -1810 .