Ανακατασκευή σε 3D οικίας στην Πομπηία


Μία πλούσια οικία συγκεκριμένα του Caecilius Iucundus παρουσιάζεται όπως ήταν κατά την χρήση της στην αρχαιότητα ,σε αυτή την εντυπωσιακή ταινία .
Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Lund στη Σουηδία, έχουν καταφέρει να ανακατασκευάσουν ένα σπίτι στην Πομπηία στην αρχική του κατάσταση πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου του Βεζούβιου πριν από χιλιάδες χρόνια. ... Με το συνδυασμό της νέας τεχνολογίας με πιο παραδοσιακές μεθόδους, μπορούμε να περιγράψουμε την Πομπηία με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό, τι ήταν δυνατόν στο παρελθόν», λέει ο Nicolo Dell'Unto, ψηφιακός αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Lund.  Η περιγραφή είναι στην Αγγλική.