Το ανάκτορο της Κνωσού σε μια τριδιάστατη απεικόνιση.



Το μινωικό ανάκτορο στην Κνωσό σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση με σχετικά  καλή αποτύπωση και αληθοφάνεια για τόσο δύσκολο εγχείρημα έτσι ώστε να καταλάβει ο θεατής την κλίμακα και την « ατμόσφαιρα »του χώρου .