Το αρχαίο ελληνικό κράτος της Βακτριανής - ΒΙΝΤΕΟΟι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και οι πόλεμοι των Διαδόχων του, άνοιξαν την Ασία στην ελληνική επιρροή και τον πολιτισμό και ο κόσμος του Ελληνισμού περιλάμβανε όλες τις περιοχές από την Αίγυπτο έως στην Κίνα. Ωστόσο, το ανατολικότερο κράτος που δημιούργησαν οι  Έλληνες στην αρχαιότητα, εκείνες της εποχές, ήταν το βασίλειο της Βακτριανής το οποίο απέκτησε ανεξαρτησία από τη Σελευκιδική Αυτοκρατορία. Σε αυτή την εποχή  έγινε ο λαμπερός φάρος του πολιτισμού στην περιοχή και την επηρέασε για αιώνες.
...................................................................

ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ : Από τις ρυθμίσεις  -ΚΆΤΩ ΔΕΞΙΆ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΉΣΕΙΣ - μπορούμε να βάλουμε υπότιτλους . Συγκεκριμένα πατώντας στο αυτόματο παρουσιάζεται λίστα που περιέχει και τα Ελληνικά .Είναι η αυτόματη μετάφραση της google και περιέχει συντακτικές και άλλες σχετικές ανακρίβειες .
.........................................................................................................