Τρόποι μαντείας στο ιερό της Δωδώνης

...Το Ιερό της Δωδώνης ανεδείχθη, εκτός από πανελλήνιο θρησκευτικό Ιερό, και ως το πολιτικό κέντρο των Ηπειρωτικών φύλων. Όπως απέδειξαν οι ανασκαφές, τα δυο σύγχρονα αυτά κτίρια, του τέλους του 4ου αι. π.Χ., συμπλήρωναν το ένα τις λειτουργίες του άλλου. Στο Βουλευτήριο συνεδρίαζαν οι εκπρόσωποι του Κοινού των Ηπειρωτών. Στο Πρυτανείο γίνονταν οι επίσημες τελετές και διέμεναν οι επικεφαλείς των Ηπειρωτικών φύλων (πρυτάνεις και επώνυμοι άρχοντες)...


ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ