Η διενέργεια των πρώτων αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή της Πνύκας1831 ...Η διενέργεια των πρώτων αρχαιολογικών ερευνών από τον Πιττάκη

Κατά καιρούς από το 1831 και εξής ο αρχαιολόγος Κυριακός Πιττάκης υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας διεξάγει έρευνες στην περιοχή της Πνύκας ανακαλύπτοντας πλήθος επιγραφών.

 Η σημαντικότερη από αυτές είναι ο λίθινος όρος που οριοθετούσε τον δημόσιο χώρο στην περιοχή του Λόφου (IG I3 1092). ........................Χάρη στην ανακάλυψη του Πιττάκη η ταύτιση του Λόφου με το σημείο των συναθροίσεων της Εκκλησίας του Δήμου τεκμηριώνεται και επιγραφικά...!!!


Η επιγραφή IG I3 1092. 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Ραγκαβής 1842-1843, 174· Πιττάκης 1852, 683 αρ. 1134-1137· Πιττάκης 1853, 774 αρ. 1290· Πετράκος 1987, 29· Peppas Delmousou 1996.
(Πηγή: Kourouniotes και Thompson 1932, 108, εικ. 7)