1684-1697 Πολιορκία του Παρθενώνα από το μέρος των λόφων-ΦΩΤΟ.1684-1697....Ενετοτουρκικός Πόλεμος: Πολιορκία του Παρθενώνα από το μέρος των λόφων
 
Σύμφωνα με τις πηγές, το 1687 οι Βενετοί τοποθετούν κανονιοστοιχία από δεκαπέντε τηλεβόλα στον Λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου), από εννέα στην Πνύκα, πέντε τεράστιους όλμους στον Λόφο του Αρείου Πάγου, και κατευθύνουν τα πυρά τους προς το Κάστρο. 

Ο Παρθενώνας, το τελειότερο κτίσμα της κλασικής τέχνης, υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές από την έκρηξη.


Σχεδιαστική αναπαράσταση της ανατίναξης του Παρθενώνα, το 1687, από τα κανόνια του Βενετού Μοροζίνι. Σχέδιο με μελάνη, περ. 1700-1770.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Χατζηασλάνη 1996.
(Πηγή: Royal Danish Library – Danish National Art Library, Frederik the Fifth Atlas, Bd. 46, Tvl. 39)


ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

 full-width