Τμήμα οπίσθιου ποδιού αλόγου από χάλκινο γλυπτό....Ένα υψηλής αισθητικής στοιχείο αγάλματος ...
Τμήμα οπίσθιου ποδιού αλόγου από χάλκινο γλυπτό μικρότερου του φυσικού μεγέθους. Το πόδι εντοπίσθηκε στην ορεινή περιοχή νότια της αρχαίας Μελιταίας, κοντά στη θέση Αγ. Γεώργιος, όπου, πιθανότατα, εντοπίζεται το ιερό του Οθρυίου Διός, ένα από τα σημαντικότερα ιερά της πόλης.


Το χάλκινο πόδι ανήκει σε γλυπτό αλόγου το οποίο βρίσκεται σε έντονη κίνηση, κρίνοντας από τη στάση. Φυσιοκρατικά έχουν αποδοθεί πολλές ανατομικές λεπτομέρειες, όπως οι έντονοι μύες και οι νευρώσεις του ποδιού, καθώς και μέρος του τριχωτού στο πίσω τμήμα των οπλών του ζώου.


Το εύρημα εκτίθεται στην προθήκη με τα μετάλλινα αντικείμενα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας.

Το τμήμα του χάλκινου ποδιού εντοπίστηκε τυχαία από κυνηγούς στις αρχές της δεκαετίας του 60΄ και παραδόθηκε στον τότε Επιμελητή Αρχαιοτήτων της Λαμίας. Εκ τότε καμία ανασκαφική έρευνα δεν διεξήχθη στην προαναφερθείσα θέση σε αντίθεση με τις αναρίθμητες λαθρανασκαφές στην περιοχή.


Το γλυπτό τοποθετείται χρονικά στον 4ο - αρχές 3ου αι. π.Χ., ενδεχομένως, ανήκει σε χάλκινο ανάθημα το οποίο είχε αφιερωθεί στο ιερό και βρίσκει παράλληλα σε αντίστοιχα αναθήματα στα ιερά του Διός στην Δωδώνη και του Απόλλωνα στο Θέρμο της Αιτωλοακαρνανίας.

Αρχαία Μελιταία fb