Εύζωνοι στην Μεγάλη Ελλάδα ...!
Μεγαλοπρεπείς παραδοσιακές φορεσιές της Σικελίας στην πόλη την Πιάνα των Ελλήνων όπου οι παραδόσεις της βυζαντινής ελληνικής θρησκείας διατηρούνται ακόμη και σήμερα. ...


Σήμερα ακόμη, η εκκλησία, έδρα της ενορίας Πιάνα των Ελλήνων, τελεί τις λειτουργίες στην αρχαία ελληνική γλώσσα! 


Στην ιστορική διαχρονία η Ελλάδα υπήρξε η γη των προγόνων των Σικελών της “Μεγάλης Ελλάδας ” και της Βυζαντινής Σικελίας.


Magnifico! costumi tradizionali della Sicilia nella città di Piana dei Greci dove sono conservate ancora oggi le tradizioni della religione greca bizantina. Ancora oggi la chiesa, sede della parrocchia di Piana dei Greci, svolge i servizi in lingua greca antica! Nel corso della storia, la Grecia è stata la terra degli antenati dei Siciliani della "Magna Grecia" e della Sicilia Bizantina
Μεγαλοπρεπής! παραδοσιακές φορεσιές της Σικελίας στην πόλη την Πιάνα των Ελλήνων όπου οι παραδόσεις της βυζαντινής ελληνικής θρησκείας διατηρούνται ακόμη και σήμερα. Σήμερα ακόμη, η εκκλησία, έδρα της ενορίας Πιάνα των Ελλήνων, τελεί τις λειτουργίες στην αρχαία ελληνική γλώσσα! Στην ιστορική διαχρονία η Ελλάδα υπήρξε η γη των προγόνων των Σικελών της “Μεγάλης Ελλάδας ” και της Βυζαντινής Σικελίας.


Πηγή : Stato Magna Grecia - Due Sicilie /  fb


ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ