ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ


ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ  ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΒΙΝΤΕΟ