Αριστουργήματα Μουσείων με κοντινή ματιά ...«Κλεψύδρα»
Τελετουργικό αντικείμενο από την Αρχαϊκή εποχή με χρονολόγηση 550-500 π.Χ. φτειαγμένη από εργαστήριο αττικό , έχει ύψος  0,165 μ. και διάμετρο 0,137 μ. και είναι από πηλό...Βρίσκεται στην Αίθουσα κλιτύων Ακρόπολης, προθήκη 6, αρ. 74

Βρέθηκε το 1957 σε θραύσματα στο ιερό της Νύμφης, συγκολλήθηκε και σε μεγάλο βαθμό αποκαταστάθηκε, κυρίως η βάση και η λαβή. Ανήκει σε μια κατηγορία τελετουργικών σκευών που είναι γνωστά ως «κλεψύδρες».

Το σώμα είναι ωοειδές και εντελώς κλειστό στο πάνω μέρος, όπου διαμορφώνεται διακοσμητική προεξοχή (κομβίο). Από καλύτερα διατηρημένα παραδείγματα υποθέτουμε ότι η βάση θα ήταν δακτυλιόσχημη με διάτρητο (ηθμοειδή) πυθμένα και η λαβή κούφια, με μικρή οπή στο πάνω μέρος. Η λαβή θα επικοινωνούσε με το εσωτερικό του σκεύους μέσω των δύο οπών που ανοίγονται στα αντίστοιχα σημεία ένωσης.Το αγγείο είναι διακοσμημένο με τη μελανόμορφη τεχνική και φέρει την ίδια παράσταση και στις δύο όψεις: μία καθιστή γυναίκα που πλαισιώνεται από άλλες δύο, μία από τις οποίες της προσφέρει άνθος. Η καθιστή μορφή φορά πέπλο και ιμάτιο, που σκεπάζει μέρος του κεφαλιού, ενώ οι άλλες μόνο πέπλο. Κάτω από τις λαβές, υπάρχει από ένας γονατιστός νέος, που κρατά πετεινό.
 Ορισμένοι μελετητές ταυτίζουν τις γυναικείες μορφές με τις κόρες του Κέκροπα, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η καθιστή, που αποδίδεται σε μεγαλύτερο μέγεθος από τις άλλες, είναι θεά που δέχεται προσφορές από θνητές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
BAPD, Beazley Archive Pottery Database, www.beazley.ox.ac.uk, αρ.κατ. 9023279
Ορλάνδος, Α. (επιμ.), «Α΄. Ανασκαφαί. 1. Αθήναι. Νοτίως της Ακροπόλεως», Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας κατά το έτος 1957, τόμ. 4, 1958, σελ. 9, 11-12, εικ. 9
Daux, G., «Chronique de fouilles», Bulletin de Correspondance Hellénique 82, 1958, σελ. 660, 664, εικ. 11
Μηλιάδης, Ι., «Ανασκαφή νοτίως της Ακροπόλεως», Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 1957, τόμ. 113, 1962, σελ. 25-26, εικ. πίν. 4β
Travlos, J., Pictorial Dictionary of Ancient Athens, 1971, London, σελ. 361, 363, εικ. 466
Μπρούσκαρη, Μ., Μουσείον Ακρόπολεως. Περιγραφικός κατάλογος, Αθήνα, 1974, σελ. 111
Kefalidou, E., «Sucntion Dippers: Many Shapes, Many Names And a Few Tricks», στο E. Tsingarida (επιμ.), Shapes and Uses of Greek Vases (7th-4th centuries BC), Etudies d'Archaeologie 3, Bruxelles, 2009, σελ. 179, 181, 183, εικ. 12, αρ.κατ. Α5
Shapiro, A., «Cults of Heroines in Ancient Athens», στο Kaltsas, N., A. Shapiro (επιμ.), Worshipping Women: Ritual and Reality in Classical Athens, Onassis Cultural Center, December 10, 2008-May 9, 2009, New York, 2009, σελ. 169-170, εικ. 9
Παντερμαλής, Δ., Ελευθεράτου, Σ., Βλασσοπούλου, Χ., Μουσείο Ακρόπολης. Οδηγός, Αθήνα, 2016, σελ. 59-60, εικ. 5


ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ©