Οι φυλές στην αρχαία Αθήνα


O φιλόλογος και εκπαιδευτικός Βασίλης Νάστος εξηγεί στην Αγιάτη Μπενάρδου τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στις φυλές των Αθηνών, πριν και μετά τον Κλεισθένη.

Αἱ φυλαὶ τέως μὲν ἐπὶ Κέκροπος ἦσαν τέτταρες, Κεκροπὶς, Αὐτόχθων, Ἀκταία, Παραλία, ἐπὶ δὲ Κραναοῦ μετωνομάσθησαν Κραναῒς, Ἀτθὶς, Μεσόγαια, Διακρίς, ἐπὶ δὲ Ἐριχθονίου Διὰς, Ἀθηναῒς, Ποσειδωνιὰς, Ἡφαιστιάς, ἀπὸ δὲ τῶν Ἴωνος παίδων ἐπὶ Ἐρεχθέως Τελέοντες, Ὅπλητες, Αἰγικόρεις, Ἀργάδεις.

Ο συγγραφέας του 2ου αι. μ.Χ. Ιούλιος Πολυδεύκης μάς παραθέτει στο Ὀνομαστικόν μια σύνοψη των πρώτων φυλών της Αθήνας από τιμυθολογικές εποχές μέχρι και πριν τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη.
Από πού μαθαίνουμε για φυλές των Αθηνών; Είναι οι φυλές ίδιες και σταθερές ανά τους αιώνες; Τι συμβαίνει στην Αρχαϊκή Εποχή; Τι προκαλεί και τι πετυχαίνει ο Κλεισθένης στις μεταρρυθμίσεις του; Πόσο διατηρείται αυτή η συνθήκη, των μεταρρυθμίσεων, και τι συμβαίνει αργότερα, κατά τον 4ο  και 3ο πΧ αι.; Τι συμβαίνει κατά την περίοδο της ρωμαιοκρατίας; Ήταν η αδριανίδα φυλή μια δήλωση υποτέλειας των Αθηνών στη Ρώμη; Πότε παύει να υφίσταται το φυλετικό σύστημα των Αθηναίων;
Τελικά, τι φανερώνουν για την Αθήνα οι επεκτάσεις του φυλετικού συστήματος;

ΤΕΛΟΣ

ΦΥΛΗ, ΦΡΑΤΡΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ


Ο Βασίλης Νάστος είναι πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η διδακτορική του διατριβή εστίασε στις «Συμβάσεις, την Προσωπικότητα και το Τυχαίο: ως μια προσέγγιση των Ιστοριών του Πολύβιου». Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Ιστοριογραφία της Ελληνιστικής περιόδου και της Ύστερης Αρχαιότητας, στην Αθήνα στο πέρασμα του χρόνου και στη γενεαλογία των Ατρειδών. Έχει δημοσιεύσει σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών και σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι Αθηναίοι ως Πελασγοί


ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ