Τι έγινε το τεκμήριο της πρωτοελλαδικής γραφής του 5500 π Χ


Ο αρχαιολόγος Αδ. Σάμψων μιλά στον Γιώργο Λεκάκη

για την τύχη του ευρήματός του, ενός όστρακου με γραφή του 5500 π.Χ., που βρήκε σε ανασκαφή του στα Γιούρα Β. Σποράδων.