Πρωτοποριακή και καινοτόμα ψηφιακή μέθοδος απόδοσης εγχάρακτου κειμένου
Μια πρωτοποριακή και καινοτόμα ψηφιακή μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ανάγνωση επιγραφής από την αρχαία Μελιταία. Οι μέθοδοι της φωτογραμμετρίας και της 3D ψηφιακής απόδοσης συνδυάστηκαν προκειμένου να αποδοθεί ψηφιακά το κείμενο ενεπίγραφου κίονα που βρέθηκε στην Μελιταία.


Ο κίονας, αρράβδωτος, ύψους 1.60 μ. περίπου και με δισκόμορφη επίστεψη, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφικής έρευνας σε οικόπεδο εντός του σύγχρονου οικισμού 100 μ. περίπου ΒΔ του ιερού της Εννοδίας το 1982. Η έρευνα αποκάλυψε ένα πηγάδι ρωμαϊκών χρόνων, ένα κιβωτιόσχημο τάφο, συλημένο, καθώς και τον ενεπίγραφο κίονα.

Μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας αναγνώστηκε μέρος του κειμένου του κίονα. Περιέχει στοιχεία από απελευθερώσεις με χρηματισμό κάποιων δούλων της ρωμαϊκής περιόδου (1ος-2ος αι. π.Χ.) οι οποίες γίνονται σε δηνάρια. Ανάμεσα στα ονόματα που αναγνώστηκαν είναι αυτό του Ευτύχου, του Δικαιάρχου, του Μενελάου και του Μελισσού του γιού του Πολυξένου, αποκαλύπτοντας μια νέα πτυχή της Μελιταιαϊκής προσωπογραφίας της Ρωμαϊκής Περιόδου. 

Επιπλέον, ένας νέος μήνας, ο Φυλλικός, προστίθεται στους ήδη γνωστούς από άλλες επιγραφές μήνες του μηνολογίου της πόλης. Είναι η πρώτη φορά που ο μήνα αυτός απαντάται σε επιγραφές από τη Μελιταία, ενώ είναι γνωστός σε πόλεις της θεσσαλικής ενδοχώρας.

ΠΗΓΗ: Ancient Melitaia / Αρχαία Μελιταία


            ΕΠΙΣΗΣ              Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού παρουσιάζετε μια πολύ σημαντική επιγραφή για την λατρεία του Διός στην αρχαία Μελιταία εντοπίστηκε στην θέση Αγ. Γεώργιος στα νότια της πόλης. Στην επιγραφή γίνεται λόγος για την ύπαρξη ιερού του Διός Οθρυίου για το οποίο ήταν σε διένεξη η Μελιταία με άλλη μια πόλη η οποία δεν αναφέρεται στην επιγραφή αλλά θα πρέπει να εννοηθεί το αρχαίο Ναρθάκιο, σημερινό Λιμογάρδι στα νότιο της Μελιταίας με το οποίο είχε συνοριακές διαφορές για τρεις αιώνες περίπου. 

Η επιγραφή έχει ως εξής: 
                                        Col. A
Α [— —— — —— —— — — —— — —— πρεσ]-
βευταὶ ἄνδρες καλοὶ καὶ ἀγα̣θοὶ καὶ φίλοι παρὰ 
δήμου καλοῦ κἀγαθοῦ καὶ φίλου συμμάχου τε ἡ-
μετέρου, λόγους ἐποιήσαντο, χάριτα φιλίαν συμ-
5 μαχίαν τε ἀνενεώσαντο καὶ περὶ χώρας δημοσίας 
τοῦ δήμου τοῦ ἑαυτῶν καὶ περὶ χώρας Διός Ὁθρυίου
[καὶ] τῆς ἐπιμελείας τοῦ ἱεροῦ τούτου, ὅπως ἑαυτοῖς  
[ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   ]ΑΣ καθῶς
                                     Col. B
  [__  __   __ __  __  __  __  __  __  __  __ __ __  __  __  __  ]
    ΠΗ̣ [__  __   __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  _]
   ΡΙΣ̣ [__  __   __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   ]
   ΤΟ[__  __   __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ ]
5  ΛΙ [__  __   __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  _]
    Δ[__  __   __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ ]
    [__  __   __ __  __  __  __  _  __  __  __ __ __  __  __  __  ]

Η λατρεία συνδέεται με το όρος Όθρυς και θα πρέπει ο Δίας να λατρεύεται με την ιδιότητα του καιρικού θεού υπεύθυνου για τις εύρυθμες καιρικές συνθήκες και την καλλιέργεια της γης.
 Το παραπάνω συμπέρασμα συνεπάγεται και από τις αργυρές δραχμές που κυκλοφόρησε η πόλη με τη μορφή του Διός και κόκκους σίτου κάτω από το λαιμό στον εμπροσθότυπο. 

Ο βωμός του ιερού θα πρέπει να εντοπίζεται στην κορυφή Αλογορράχη του βουνού σε υψόμετρο 1579 μ., όπου εντοπίζεται ορθογώνιο λίθινο βάθρο που κοσμείται με περιτένια και φέρει τόρμους για την στήριξη χάλκινου αγάλματος.

ΠΗΓΗ: Ancient Melitaia / Αρχαία Μελιταία

Από την προϊστορία της  Μελιταίας... Ειδώλια και εργαλεία 8000 ετών.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ