Εξαιρετικά αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας στο Βρυόκαστρο Κύθνου (Φωτογραφίες)


 Οι εργασίες της τελευταίας περιόδου εστίασαν στην ανασκαφή των κτηρίων της Ακρόπολης που είχαν έρθει στο φως κατά το 2021.Το Νότιο τμήμα της ακρόπολης προοριζόταν για εγκαταστάσεις στρατιωτικού χαρακτήρα, αναμφίβολα και της Μακεδονικής φρουράς που εγκατάστησε στην Κύθνο το 201 π.Χ. ο Φίλιππος Ε’. Πραγματοποιήθηκαν μόνον ορισμένοι καθαρισμοί στον τομέα αυτό, που έφεραν στο φως μια σειρά από δεξαμενές, οι οποίες προφανώς εξασφάλιζαν αποθέματα νερού σε καιρό πολιορκίας.


 Tο Βόρειο τμήμα του πλατώματος καταλαμβάνει ιερό, το οποίο ταυτίστηκε το 2021 με βεβαιότητα με ιερό της Δήμητρας και της Κόρης. Εδώ συνεχίστηκαν οι έρευνες σε τρία κτήρια (αρ. 3, 4 και 6) καθώς και σε υπαίθριους χώρους.

Η πρόσφατη ανασκαφική έρευνα της Ακρόπολης της αρχαίας πόλης της Κύθνου (σημερινό «Βρυόκαστρο»), είναι συνεργατικό πρόγραμμα του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Ephorate of Antiquities of Cyclades του #ΥΠΠΟΑ. Το πενταετές ανασκαφικό πρόγραμμα στο Βρυόκαστρο Κύθνου (2021-2025) διενεργείται υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας Αλεξάνδρου Μαζαράκη Αινιάνος και του Εφόρου Αρχαιοτήτων Δρος Δημήτρη Αθανασούλη.

Αεροφωτογραφία του Κτιρίου 3 κατά την ανασκαφή (φωτ. Α. Μαζαράκης Αινιάν).


Αεροφωτογραφία της ακρόπολης της αρχαίας Κύθνου από τα Βορειοανατολικά. Σε πρώτο πλάνο το ιερό της Δήμητρας και της Κόρης (φωτ. Α. Μαζαράκης Αινιάν)

Ενεπίγραφο βάθρο των ύστερων ελληνιστικών χρόνων κατά χώραν «Νηρηίς δαμιουργός»

Χάλκινα ρωμαϊκά νομίσματα (sestertius του Τραϊανού, μετά το 106 μ.Χ., κάτω, και νόμισμα Διοκλητιανού του 285 μ.Χ., πάνω).

Αεροφωτογραφία του Βόρειου τμήματος της ακρόπολης της αρχαίας Κύθνου (ιερό Δήμητρας και Κόρης) (φωτ. Α. Μαζαράκης Αινιάν)

Άεροφωτογραφία του ιερού της Δήμητρας και Κόρης. Σε πρώτο πλάνο ο ναός (Κτίριο 4), αριστερά το επίμηκες Κτίριο 3, στο μέσον το Κτίριο 5, στο μέσον δεξιά. το Κτίριο 6 (φωτ. Α. Μαζαράκης Αινιάν).


Διάφορα ειδώλια γυναικείων μορφών.
Ειδώλιa ένθρονων γυναικείων μορφών αρχαϊκών και κλασικών χρόνων.

Ειδώλια διονυσιακών μορφών και ηθοποιών.

Ειδώλια ζώων (χοιρίδια, χελώνες, λέοντες, κριοί, πτηνά, τζίτζικι [πάνω δεξιά] κ.ά.)

Ιστάμενα ειδώλια αγοριών του τύπου με «σκόλλυ» (πλεξίδα μετώπου) και κορασίδων.

Κτίριο 3. Διαδικασία ανασκαφής.


Κτίριο 3. Ευρήματα κατά χώραν.


Κτίριο 3. Πήλινο ειδώλιο ερμαϊκής στήλης κατά χώραν.


Πήλινο ειδώλιο ιστάμενης γυναικείας μορφής, αρχαϊκών χρόνων.

Πήλινοι λύχνοι αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων

Το Ανατολικό τμήμα του Κτιρίου 3 από τα Βόρεια και η εσχάρα.

Χάλκινα και αργυρά κοσμήματα (στρεπτά ενώτια, βελόνη, δαχτυλίδι, περίαπτο).Ο ενδιαφέρων χώρος του Βρυοκάστρου της Κύθνου
Κύθνος 2021: Τα Νέα Ευρήματα -ΦΩΤΟ.
Σημαντική  αρχαιολογική τεκμηρίωση  στην Κύθνο -ΦΩΤΟ-

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ